Perry Weitz està vivint la vida

Weitz, que la seva empresa Weitz & Luxenberg va pagar a Sheldon Silver gairebé 4 milions de dòlars, té molt més d'on provenia.