Sean Avery continua la seva croada de carrils bici

'Hem de ser capaços de circular en llibertat'.