Soul injust: SoulCycle prohibeix els principals instructors de fitness dels estudis

L’estudi de spin spin fundat per Julie Rice i Elizabeth Cutler està provocant furor al món del gimnàs prohibint que els instructors de fitness dels estudis competitius vagin a les seves classes.