El famós restaurant Four Seasons tanca

Ens han dit que la institució de dinar de poder servirà el seu soufflé final el dimarts.