Elizabeth Perkins porta el signe #MeToo amb el nom de James Woods

L'actriu 'Weeds' portava un cartell amb el seu nom.