La controvèrsia envolta el compte enrere del cap d’any de Bret Michaels a Times Square

Michaels tenia la cançó central durant el compte enrere, però es va celebrar després.