L'ex demanda de Bjork per la custòdia de la filla

L'ex Matthew Barney diu que la seva filla, Isadora, vol passar una quantitat equilibrada de temps amb cada pare.